Badanie sprawozdań finansowych

 

 

Sprawozdania finansowe zawierają informacje istotne zarówno z punktu widzenia właścicieli, kadry zarządzającej, jak i odbiorców zewnętrznych - przede wszystkim instytucji finansujących działalność firmy.

 

Celem usług audytorskich jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających rzetelność i jasność danych finansowych, oraz przede wszystkim zmniejszenie ryzyka podejmowanych przez klienta decyzji w zakresie rachunkowości i finansów.
Jako pomiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych świadczymy usługi:

 

Usługi audytu sprawozdań finansowych:

 

 • Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według Ustawy o rachunkowości,
 • Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 • Śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Usługi potwierdzające i atestacyjne:

 

 • Opiniowanie ceny udziałów w spółce z o. o.,
 • Wycena akcji w spółce akcyjnej,
 • Badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
 • Badanie sprawozdań finansowych spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
 • Badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej,
 • Badanie planów:,

- połączenia spółek,
- podziału spółki,
- przekształcenia spółki.

 

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z:

 

 • Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR),
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF).