Doradztwo gospodarcze

 

 

Inwestorzy - zarówno obecni, jak i potencjalni - oraz instytucje finansujące działalność gospodarczą oczekują niezależnej, profesjonalnej oceny wartości firmy, efektywności planowanej inwestycji, potencjalnych korzyści i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością lub prognozowanych danych finansowych.

 

 

 

 

 

Nasi eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów i doradztwa gospodarczego oferują usługi dotyczące m.in. :

  • Wycen spółek (w tym wydzielonych aktywów) sporządzanych zróżnicowanymi metodami,
  • Opracowywania i weryfikacji prognoz finansowych,
  • Sporządzania Due diligence,
  • Sporządzania biznes planów i opracowywania wniosków kredytowych,
  • Sporządzania analiz finansowych,
  • Ewidencji i rozliczania otrzymanych dotacji unijnych (w tym obowiązujące audyty wykorzystania dotacji),
  • Konsultacji w zakresie optymalizacji finansowania działalności.