Doradztwo podatkowe

 

 

Każdy podatnik w zakresie rozliczeń z budżetem podlega zasadzie domniemania powszechnej znajomości prawa, co oznacza, że nieznajomość przepisów podatkowych nie tłumaczy ewentualnego ich naruszenia.

 

Zasada ta ma niejednokrotnie zastosowanie w postaci wydania dla podatnika niekorzystnej decyzji organu podatkowego skutkującej konsekwencjami finansowymi.

 

Prawo podatkowe charakteryzuje się ciągłością zmian i stale wydawanych przez różne instytucje (organy skarbowe, sądy) nowych interpretacji dotyczących szczególnych zagadnień podatkowych.

 

Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów i interpretacji wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy.

 

   
 

Nasi eksperci oferują, m.in.:

 

  • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT oraz innych obciążeń budżetowych,
  • Wsparcie w sporach z organami podatkowymi,
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej,
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych obowiązującej dla grup kapitałowych,
  • Sporządzanie opinii podatkowych i wniosków o interpretacje indywidualne.